Polona

Biochov

Spoločnosť EKO-LAND s.r.o. je registrovaným prevádzkovateľom v ekologickej poľnohospodárskej výrobe pod registračným číslom SK-2021/2229 – pre vykonávané činnosti ekologická akvakultúra a rastlinná výroba. Proces chovu a produkty prechádzajú systémom kontrol a certifikácie, ktorý zabezpečuje ich kvalitu a v budúcnosti im umožní niesť označenie „BIO“. 
Vykonávateľom inšpekcie ekologickej poľnohospodárskej výroby s následnou certifikáciou je spol. EKO-CONTROL SK s.r.o.